icon-arrow-right
HomeProjecten Limburg Nat

Limburg Nat

Limburg Nat omvat het meerjarig in stand houden van de natte infrastructuur, met verbeterwerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Limburg, perceel Noord.

VolkerSafeGuard is het eerste aanspreekpunt op het moment dat er incidenten of storingen plaatsvinden. Materiaal- en systeemstoringen aan onder andere sluizen, bruggen, remmingwerken en camera's zijn hier onderdeel van.

+