Zoeken

Water

In Nederland zijn sluizen en waterkeringen essentieel voor de handel en transport over water. VolkerSafeGuard zorgt voor het aansturen van specialisten. Zij zorgen er samen met ons team voor dat deze bruggen en sluizen goed blijven functioneren. Binnen dit marktsegment zijn wij o.a. actief voor de de grootste zeesluis ter wereld en de Oosterscheldekering. 

Zeesluis IJmuiden.JPG
Zeesluis IJmuiden.JPG